iSketch.cz

České stránky o programu Trimble SketchUp / Google SketchUp. Návody, tipy, triky, rady a další!
Vyhledávání:
Podpořte iSketch

Návody

3. Move, Copy, Rotate, Rectangle, Polygon, Line

Duben 28, 2011 pridal iSketch do rubriky Návody

Návod

Ve třetím návodu na tomto webu se podíváme na další nástroje a práci s nimi. Podíváme se blíže na možnosti nástroje Move, který jsme používali v prvním návodu. Zase nepůjde o nic složitého, ale pro další práci s programem důležitého.

 • Nástroje a jejich ikony
Nástroj Select (Výběr objektů)
Nástroj Line (Čára)
Nástroj Push/Pull (Vytahování)
Nástroj Orbit (Orbita, 3D otáčení)
Nástroj Move/Copy (Přesouvání objektů)
Nástroj Rotate (Otáčení)
Nástroj Rectangle (Tvorba čtvercové a obdélníkové plochy)
Nástroj Polygon (Tvorba polygonu – mnohoúhelníku)
 • Kde nástroje najít?

Všechny nástroje naleznete na panelu Large Tool Set (viz návod 1).

 • Tipy

Při práci používejte nástroje, které jsme si ukázali v předchozích návodech. Nezapomeňte si přečíst předchozí návody, kroky z nich už nebudu dále rozepisovat.

 • Move, Copy, Rotate, Rectangle, Polygon, Line

Dnes si zkusíme vytvořit primitivní sloup. Nejprve si vytvoříme čtverec pomocí nástroje Rectangle. Pohybujte myší tak dlouho, dokud se neukáže úhlopříčka, která znázorňuje to, že nyní tvoříme opravdu čtverec (u kurzoru se objeví nápis square) a ne jiný čtyřúhelník a potvrďte akci kliknutím (pro upřesnění – tato akce je vidět na animaci níže). Čtverec následně vytáhneme pomocí nástroje Push/Pull nahoru, tak aby objekt připomínal podstavec. Vedle tohoto objektu si nyní vytvoříme pomocí nástroje Polygon další obrazec.

Animace tvorby podstavce (klikněte na obrázek)

Nástroj Polygon vytváří jak už jeho název napovídá polygony. Defaultně se s ním dá vytvořit šestiúhelník. Vyberte tento nástroj. Pakliže se podíváte do pravého dolního rohu programu, uvidíte tam okénko s nápisem Sides (Počet stran) a v něm číslo 6. Toto číslo udává počet stran polygonu. Toto okénko představuje jakýsi příkazový řádek, který nám umožňuje pracovat přesně. V některém z dalších článků se na něj zaměříme. Na klávesnici napište číslo 12 (vidíme, že se číslo vepsalo do okénka) a potvrďte údaj stisknutím klávesy Enter. Nyní můžeme vytvořit 12-ti úhelník. Tvoří se stejně jako ostatní tvary, jako je Rectangle apod., tudíž stačí kliknout někam vedle podstavce a táhnutím myši si nastavit velikost polygonu. 12-ti úhelník vytvořte o maličko menší než je podstavec, jinak řečeno – menší než je jeho půdorys.

Animace tvorby polygonu (klikněte na obrázek)

Pokud už máte hotový polygon, posuneme se k dalšímu kroku. Nyní musíme přesunout náš 12-ti úhelník na horní plochu našeho podstavce. V tomto ohledu budeme pracovat přesněji a pokusíme se dosadit náš polygon přesně doprostřed horní plochy podstavce. Uděláme to tak, že vezmeme polygon za střed a dosadíme ho do středu horní plochy podstavce. SketchUp v některých případech nechce uchopit střed některých objektů a proto je nutné si ho vytvořit. Stačí nám vytvořit úsečku, která bude procházet středem plochy objektu a SketchUp poté najde bez problému střed naší úsečky. Když si na tuto operaci zvyknete, máte vyhráno. Nyní využijeme tedy nástroje Line (Čára), klikneme na kterýkoliv vrchol našeho 12-ti ůhelníku a poté klikneme přesně na protější vrchol. Mezi těmito vrcholy se vytvoří úsečka.U polygonu i kruhu je střed automaticky a většinou se nemusí tímto způsobem hledat. Občas se mi ale stává, že střed nemůžu nalézt a proto je tato metoda nezbytně nutná. U čtverců a obdélníků už tato akce ale nutná je. Nástrojem Line klikneme na jeden z rohů horní části podstavce a vytvoříme zde úhlopříčku. Na této úhlopříčce už není problém nalézt střed.

Animace hledání středu objektů (klikněte na obrázek)

Označíme si nástrojem Select celý polygon. Nyní vezmeme nástroj Move/Copy, sjedeme myší na střed úsečky v polygonu, kterou jsme si vytvořili a kurzor se nám k jejímu středu automaticky přichytí, klikneme na něj a můžeme s objektem pohybovat. Vemte tedy polygon za střed a přesuňte ho tahem myši na střed úhlopříčky, kterou máme vytvořenou na podstavci. Středy se k sobě automaticky přilepí a my pouze potvrdíme toto spojení kliknutím. Objekty na sobě nyní leží.

Animace přesunutí polygonu (klikněte na obrázek)

Ještě než přejdeme na další krok, tak smažeme čáry, které jsou na obrázku zbytečné. Pokud vlastníte renderovací modul ke SketchUpu, tak vás asi nějaké přebytečné čáry nezajímají, neboť na výsledném obrázku nejsou vidět. Předpokládám ale, že nic takového pro svou práci zatím v této základní tvorbě nevyužíváte, a tak je dobré udělat si obrázek co nejčistší a nejpřehlednější jak to jen jde. V našem případě jsou zbytečné čáry ty, které jsme si vytvořili k nalezení středu. Označte je tedy nástrojem Select a smažte klávesou Delete.

Animace mazání zbytečných čar (klikněte na obrázek)

Nyní vytáhneme náš 12-ti úhelník nástrojem Push/Pull nahoru. Po vytáhnutí zase smažeme zbytečné čáry – pokud tu jsou a vadí vám.

Animace vytahování sloupu (klikněte na obrázek)

Sloup je už takřka hotov. Nakonec na něj ještě umístíme hlavu (jeho horní zakončení). Jistě jste si všimli, že nástroj Move/Copy neznamená v překladu pouze Posun, ale také Kopírovat. Nyní se tedy podíváme na jeho druhou funkci, kterou je již zmíněné kopírování. Samozřejmě jako ve většině programů i zde funguje ke kopírování klávesová zkratka Ctrl+C a Ctrl+V. K práci je ale rychlejší využívat výhod nástroje Move/Copy. Označte nástrojem Select podstavec a současně s ním vyberte i půdorysný obrys polygonu. Zvolte nástroj Move/Copy a stiskněte klávesu Ctrl – vidíme, jak se u kurzoru objeví plus, což znamená, že je nástroj přepnut na kopírování (opětovným stiknutím Ctrl lze samozřejmě  nástroj přepnout zase do původního stavu). Klikneme na označený objekt a tahem myší někam do strany ho posuneme. Všimněte si, že původní objekt zůstal na místě a my pohybujeme pouze s jeho kopií. Umístíme kopii vedle originálu a stisknutím myši ji pustíme.

Animace kopírování objektu (klikněte na obrázek)

Nyní náš okopírovaný podstavec otočíme o 180 stupňů a to s pomocí nástroje Rotate. Vybereme nástrojem Select okopírovaný podstavec, poté vezmeme nástroj Rotate a klikneme na některou z jeho bočních stěn. Poté najedeme myší někam do strany, dokud se nepřichytí „jakoby“ k  jedné z os – buď k zelené, nebo červené (záleží na tom, ze které strany objekt otáčíme). V momentě, kdy se myš k této ose přichytí, uvidíme text „On Green Axis“, nebo „On Red Axis“ (opět záleží na tom, ze které strany objekt otáčíme). Samozřejmě se dá objekt otočit i k modré ose, tedy „On Blue Axis“, ale to bychom objekt otočili pouze o 90 stupňů. Klikneme a otáčivým pohybem myši otočíme objekt o 180 stupňů, dokud se nepřichytí k ose. Shrnu-li tuto operaci, tak jsme v podstatě otočili objekt vzhůru nohama. Samozřejmě existuje i jiná cesta, která vede k otočení objektu o 180 stupňů. Nemluvím tu o ničem jiném než o zrcadlení. Pro začátek je ale důležité se naučit s nástrojem Rotate. K zrcadlení se dostaneme v některém z dalších návodů.

Animace otočení objektu (klikněte na obrázek)

Teď už jenom zbývá dosadit hlavu na sloup. Tuto operaci provedeme samozřejmě za pomoci nástroje Move/Copy. Nástrojem Select označíme celou otočenou kopii podstavce a pomocí nástroje Move/Copy chytneme jeden z vrcholů výřezu na spodní straně a dosadíme objekt na sloup, tak aby výřez přesně dosednul na horní plochu sloupu. Snad to pochopíte lépe z následující animace.

Animace dosazení hlavy sloupu (klikněte na obrázek)

Hotovo. První „složitější“ modýlek je na světě. Výsledek může vypadat třeba takto:

Možný výsledek (klikněte na obrázek)

 • Přílohy

Můžete si stáhnout finální model, který vidíte na obrázku výše.

Stáhnout soubor

 

 

Tagged , , , , , , , , , , , , , ,9 komentářů

 1. Joanna_JLČvn 16, 2011 at 13:16

  Dobře udělaný návod pro začátečníky, máte zjevně nadání pro výuku :o)

 2. Joanna_JLČvn 16, 2011 at 13:17

  Smajlík se změnil na něco divného, takže jsem to myslela opravdu takto 🙂 a nikoliv jako žádnou ironii…

 3. adminČvn 19, 2011 at 20:30Autor

  😀 Děkuji. Občas mi ale přijde, že je dělám až příliš jednoduché :-)… postupem času hodlám vynechávat některé detaily, s tím že budu odkazovat na starší návody.

 4. adminČvn 19, 2011 at 21:53Autor

  Nakonec jsem usoudil, že dávat do komentářů smajlíky je tak trochu krkolomné, takže jsem vložil takový pomocný panel pod okénko s vkládáním komentářů. Stačí kliknout na příslušného smajlíka a ten se vpíše do komentáře. Snad to teď bude o něco snažší 😉

 5. dasaPro 4, 2013 at 13:57

  Mohl byste mi ještě vysvětlit: když maluji např.kvadr a mám přesné rozměry, jak to přesně udělat. Díky za info, možná jsem to někde přehlédla.

  • adminPro 4, 2013 at 14:36Autor

   Nevím, zdali Vašemu problému úplně rozumím. Pokud jde o tvorbu kvádru s přesnými rozměry, postup je následující: nejprve si nastavte jednotky, se kterými chcete pracovat (Window / Model Info / Units > v řádku Format), poté pomocí nástroje „Rectangle“ začněte kreslit půdorys kvádru. V pravém dolním rohu programu uvidíte v liště měnící se rozměry délky a šířky, stačí tedy na klávesnici tyto míry zadat, oddělit středníkem a potvrdit klávesou Enter. Bude to tedy vypadat např. takto: 1,5m; 2m. Poté stačí vytáhnout půdorys a vytvořit tak kvádr. To lze provést s pomocí nástroje „Push/Pull“ – začněte vytahovat půdorys a zadejte stejně jako předtím nějaký rozměr, např.: 3m a potvrďte klávesou Enter. Váš kvádr je hotov 😉 Pokud by byl nějaký problém, určitě se ozvěte.

 6. dasaPro 5, 2013 at 15:26

  Super,máte ještě další pokračování výuky??? Třeba nějaký domek-dvě okna, dveře,slřecha, komín? S Vámi to jde jak po másle.:-)

  • adminPro 21, 2013 at 16:42Autor

   Zdravím 🙂 Momentálně nemám moc času, ale další návody určitě chystám. Každopádně děkuji za podnět, návod na vymodelování domu se mi zdá jako dobrý nápad, který určitě vezmu v potaz! 😉

  • adminPro 23, 2013 at 13:01Autor

   Vaše myšlenka se mi zalíbila, takže jsem návod zrealizoval hned! Doufám, že se bude líbit 😉


iSketch statisticky
TOPlist
iSketch sociálně