iSketch.cz

České stránky o programu Trimble SketchUp / Google SketchUp. Návody, tipy, triky, rady a další!
Vyhledávání:
Podpořte iSketch

Návody

4. Layers, Components, Styles

Září 1, 2011 pridal iSketch do rubriky Návody

Návod

Dnešní návod nebude nikterak složitý, ale při dalších úpravách může být užitečný. V tomto tutoriálu se vzdálíme od panelu s nástroji a mrkneme se na Components (Komponenty), Layers (Vrstvy) a Styles (Styly). Opět budeme potřebovat znalosti z předchozích návodů.

  • Začínáme…

Nejprve si musíme vytáhnout potřebná okna. Přejdeme tedy na nabídku Window a postupně si vytáhneme Layers, Components a Styles. pozn.: pro českou verzi programu > Okno / Vrstvy, Komponenty, Styly

Dále budeme potřebovat také ovládací panel k Layers, který lze vytáhnout z nabídky View / Toolbars / Layers. pozn.: pro českou verzi programu > Zobrazit / Panely nástrojů / Vrstvy

Před tím, než se pustíme do práce si zapamatujte alespoň vizuální rozdíl mezi panelem Layers a oknem Layers, protože v průběhu s oběma panely budu pracovat. Zde si můžete oba panely prohlédnout, než se pustíme do práce:

Vlevo panel Layers a vpravo okno Layers

  • Components

Bude to trochu zvláštní, ale na demonstraci všech tří oken nám postačí krychle. Vytvořte jí standardním postupem, který jsme si již představovali.

Nyní celou krychli označte, klikněte na ní pravým tlačítkem myši a v nabídce označte možnost Make Component (Vytvořit Komponentu). Vyskočí na nás okno, kde lze zadat Name (Jméno), Description (Popis) a také Alignment (Zarovnání). Nás zajímá pouze Jméno a Popis, takže vyplňte co uznáte za vhodné. Nic vyplňovat samozřejmě nemusíte a můžete nechat políčka tak jak jsou, ale pokud budete později Komponenty využívat častěji, tak se pojmenování komponentu, nebo jeho popis bude hodit. Já jsem si komponent pojmenoval jednoduše Krychle.

Obrázek tvorby komponentu Krychle

Po pojmenování klikněte na tlačítko Create (Vytvořit). Pokud si na krychli kliknete, tak uvidíte, že už se nedají označit jednotlivé strany krychle, ale že se krychle jeví jako jeden celek. Krychli klidně odstraňte a nyní se přesuneme k oknům, která jsme  si na počátku vytáhli. Konkrétně tedy k oknu Komponenty. V okně Komponenty klikněte na tlačítko domečku (ve starších verzích SketchUpu je pro další postup tento krok nezbytný, takže pokud se po kliknutí na domeček nic nestalo, tak používáte novější verzi SketchUpu). Nyní byste měli vidět malý obrázek vámi vytvořené krychle. Když na něj kliknete a přesunete kurzor myši do pracovní plochy, tak uvidíte, že pohybujete s odstraněnou krychlí. Je to proto, protože když uděláte z libovolného objektu (i více objektů najednou) komponent, tak se automaticky vloží do takové „databáze“ komponentů, která je uložená ve vašem výtvoru.

Obrázek okna s vybraným komponentem

Takže i když komponent není na pracovní ploše, tak vězte, že ho naleznete v okně Komponenty. Pokud si nabídku s komponenty důkladněji prohlédnete, tak uvidíte, že výrobce už v této databázi několik modelů má (dveře, lavičku, automobil, atd…) a to přehledně rozřazené do jednotlivých složek. Pokud by jste pracovali na něčem větším, tak se může podobné řazení hodit, ale pro naší práci je to zatím nepodstatné.

  • Layers

Layers, neboli vrstvy (v mnoha grafických programech též nazývané jako hladiny) jsou velmi podstatnou částí ať už 3D programů, tak i 2D grafických editorů (Corel, Photoshop, …). Vše co vytváříte se defaultně ukládá pouze do jedné vrstvy (u SketchUpu se tato defaultní vrstva nazývá Layer 0, neboli Vrstva 0 <- tuto vrstvu nelze odstranit)! Abychom mohli využívat Layers plnohodnotně, tak je nutné objekty vždy do patřičné vrstvy zařadit. Samozřejmě není jejich využívání nutné, ale v mnoha ohledech dokáží ulehčit práci. Jsou dva způsoby jak objekt zařadit do vámi zvolené vrstvy:

1) Vytvoříte vrstvu a v ní začnete tvořit objekt

2) Vytvoříte objekt a pak ho zařadíte do vytvořené vrstvy

Je úplně jedno, jak budete postupovat, ale pokud budete mít skutečně objekty hezky rozřazené do vrstev, tak si ulehčíte práci. Jednou z výhod vrstev je i ta, že můžete danou vrstvu zhasnout – to znamená zneviditelnit. Dám tedy příklad: mám vymodelovaný domeček se střechou. Celá spodní část domu je v jedné vrstvě a střecha je v jedné vrstvě. Dejme tomu, že mám do detailu vymodelovanou střechu – vymodelované tašky, trámy apod.. S celým modelem domu se ale dál špatně pracuje, protože počítač nestíhá na stovky polygonů, z nichž jsou tašky zhotoveny. V tomto případě si můžu pomoci tím, že vrstvu „střecha“ zhasnu a tím pádem mohu na modelu dále rychle pracovat. V momentě, kdy budu mít práci hotovou, tak stačí vrstvu „střecha“ zase rozsvítit. Na tomto rychle zhotoveném modelu snad pochopíte funkci zhasnutí vrstvy:

Zhasnutí a rozsvícení vrstvy „střecha“

Nyní si zkusíme naší krychli dát do nově vytvořené vrstvy. Předtím než tak učiníme si rozebereme celé okno Layers pomocí tohoto obrázku:

Popis okna Layers / Vrstvy

Snad jediné, co je potřeba k bližšímu popisu, je tlačítko detaily. Po jeho kliknutí se nám rozevře nabídka o třech položkách. Jediné co z této nabídky stojí za zmínku je asi položka Color by layer (Barva podle vrstvy). Ve sloupečku color se dá nastavit barva vrstvy, která slouží jako barevné označení dané vrstvy. Dám příklad: mám vrstvu střecha a mám vrstvu tráva. Střeše dám červenou barvu vrstvy a trávě dám zelenou barvu vrstvy – v seznamu vrstev je tím pádem rychleji naleznu. Pokud lehce odbočím a poukážu kupříkladu na program AutoCAD, tak zde barvy vrstev ovlivňují barvy čar, což je relativně šikovná věc, ale nemůžeme SketchUp s tímto programem ani náhodou srovnávat. Položka Color by layer dokáže když na ní kliknete obarvit objekt barvou, která je u vrstvy nastavená. Není to nic převratného a rozhodně nemůžu označit tuto položku jako jednu z podstatných, ale není na škodu o ní vědět.

Teď se konečně můžeme vrátit k naší krychli. Jak jsem již psal výše, tak máme dva možné způsoby, jak objekt zařadit do nové vrstvy. My už krychli vytvořenou máme a tak zvolíme způsob (dle mého značení) číslo 2. V okně Layers klikněte na plus, čímž přidáte novou vrstvu. Pojmenujte jí kupříkladu „krychle“. Nyní vyberte náš objekt – krychli, rozevřete panel Layers a vyberte vrstvu „krychle“. Hotovo. Krychle je nyní ve vrstvě „krychle“.

Vkládání objektu krychle do vrstvy „krychle“ za pomoci panelu Layers

Pokud si budete zkoušet zhasínat vrstvu „krychle“, tak není od věci vědět, že nemůžete zhasnout vrstvu, ve které momentálně pracujete. Je tedy potřeba si v okně Layers zaškrtnout třeba defaultní vrstvu, tedy „Layer 0“ a pak je možné zhasnout vrstvu „krychle“. Na panelu Layers vždy vidíte, ve které vrstvě pracujete (vlevo vedle jejího názvu je zaškrtnutá).

  • Styles

Nyní se dostáváme snad k mé nejoblíbenější funkci SketchUpu a tou jsou Styles, neboli Styly. Tato funkce se používá většinou až u hotového modelu, neboť jde o funkci, která vašemu modelu dá jiný kabátek. Mluvím tu hlavně o změně typu čar u celého modelu. Můžete tedy docílit toho, že bude vámi vytvořený model vypadat, jako kdyby byl namalován tužkou, rýsovacím perem, nebo mikrofixem apod..

Aplikování tohoto „efektu“ je více než jednoduché. V oknu Styles si stačí vybrat z rozevírací nabídky styl a z daného stylu vybrat poté vzhled pro váš model.

Okno Styles s výběrem stylů

Jak je možné vidět z obrázku nad tímto textem, tak jsem si z rozevírací nabídky vybral Sketchy Edges (v české verzi Roztřesené hrany) a nyní si stačí vybrat některý ze stylů, který pod položku z rozevírací nabídky spadá. Po výběru stylu může vypadat vaše krychle třeba takto:

Ukázka možného výsledku po aplikování jednoho ze stylů

Tagged , , , , , , , , , ,2 komentářů

  1. PafkaPro 6, 2011 at 10:05

    Ahoj. Nevím jak dostat objekt z hladiny. Chaotickou prací se mi podařilo objekt kamna přiřadit jak do hladiny „kamna“ tak i do hladiny „střecha“. Když vypnu hladinu „střecha“ zmizí mi kromě krovu i kamna. Když je vypnutá hladina „střecha“ a zapnu hladinu „kamna“ kamna se nezobrazí. Jak odeberu kamna z hladiny „střecha“ tak aby tam krov zůstal a kamna fungovala (zobrazovala se) jen v hladině „kamna“. Dík Pavel

  2. adminPro 9, 2011 at 16:53Autor

    Ahoj, budu to muset vzít popořadě… Předem je nutno říci, že Layers nejsou nejsilnější stránkou SketchUpu a mnohokráte jsem se u nich také rozčiloval. Jak bych řešil tvůj problém: Vybral bych krb, kliknul na něj pravým tlačítkem myši a zvolil z nabídky „Make Group“ (celý krb se nyní tváří jako jeden objekt; pro českou verzi SketchUpu > „Make Group“ = „Vytvořit Skupinu“). Poté bych vybral střechu a provedl to samé – kliknout pravým tlačítkem a zvolit „Make Group“ (opět se bude tvářit jako jeden objekt). Nyní tedy mám dva objekty – kamna a střechu. Jednoduše tedy vyberu kamna a přiřadím je k vrstvě kamna, poté vyberu střechu a přiřadím jí k vrstvě střecha. Při tomto postupu by už neměl vznikat chaos. Doufám, že jsem pomohl při řešení problému. Pokud ne, tak stačí napsat ;-).


iSketch statisticky
TOPlist
iSketch sociálně