iSketch.cz

České stránky o programu Trimble SketchUp / Google SketchUp. Návody, tipy, triky, rady a další!
Vyhledávání:
Podpořte iSketch

Návody

6. Postavte si dům!

Prosinec 22, 2013 pridal iSketch do rubriky Návody

NávodHned úvodem bych Vám všem rád popřál krásné svátky a vše nejlepší do nového roku!

Už je to neskutečně dlouho, co jsem publikoval nějaký ten návod. Svět se ale mezitím točil dál a v polovině roku 2012 odkoupila společnost Trimble program SketchUp od Googlu. Mě osobně se tato událost příliš nelíbila a nelíbí. SketchUp ztratil českou lokalizaci a přístup nového vlastníka se mi celkově příliš nezamlouvá. Samozřejmě ale může být v budoucnu všechno jinak a Trimble možná se SketchUpem naloží lépe než Google, i když to tak zatím moc nevypadá. Nechme se ale překvapit…

Jako takový malý dárek k Vánocům jsem si pro Vás připravil vlastně první opravdový návod, kde se nebudeme seznamovat jen s nástroji, ale i s možným pracovním postupem. Způsob, jakým budu dům modelovat, je jen jedním z mnoha a jistě si sami po nějaké době osvojíte vlastní metody, které Vám budou vyhovovat nejlépe.

Tento návod se bude strukturou maličko lišit od návodů předchozích, ale snad se zorientujete 😉 . Celý návod je provázen krátkými animacemi, tak jako dříve. Ještě je nutné dodat, že se jedná o pouhou jednoduchou vizualizaci, která nepočítá s taškami, střešními trámy, nebo jinými detaily. Cílem není z Vás udělat architekta, ale dát Vám schopnost bez jakýchkoliv znalostí zrealizovat myšlenku, která může při troše píle sloužit jako základní kámen profesionální 3D vizualizace se všemi potřebnými náležitostmi. 🙂

Budu pracovat s klasickým SketchUpem od Googlu, takže pokud by byly nějaké nesrovnalosti s verzí společnosti Trimble, určitě napište do komentářů a já se pokusím daný problém vyřešit.

 

  • Nástroje a jejich ikony
Nástroj Select (Výběr objektů)
Nástroj Line (Čára)
Nástroj Push/Pull (Vytahování)
Nástroj Orbit (Orbita, 3D otáčení)
Nástroj Move/Copy (Přesouvání objektů)
Nástroj Rotate (Otáčení)
Nástroj Rectangle (Tvorba čtvercové a obdélníkové plochy)
Nástroj Arc (Tvorba oblouku)
Nástroj Offset (Odsazení od okrajů)
Nástroj Tape Measure Tool (Měření vzdáleností, záchytné body a čáry)

 

  • Začínáme…

Budeme pracovat se standardními nástroji, které jsem používal již dříve. Pokud si tedy nebudete s něčím vědět rady, mrkněte do starších návodů, nebo napište do komentářů. Jelikož mi mnoho uživatelů píše a ptá se, jak na postup s přesnými rozměry, tentokrát budu pracovat s konkrétními jednotkami a konečně tak na tuto otázku odpovím jinak, než prostřednictvím e-mailu. Jako jednotku jsem si vybral metry. U větších projektů jako je dům, se vyplatí pracovat s hladinami (vrstvy, nebo layers, chcete-li), pro zjednodušení návodu od toho ale tentokrát upustím.

Jak nastavit jednotky? (klikněte)
Vše potřebné naleznete v návodu č. 5.
Jak pracovat s hladinami? (klikněte)
Vše potřebné naleznete v návodu č. 4.

 

Vyberte nátroj Rectangle a klikněte pro zahájení tvorby obdélníku. V právém dolním rohu uvidíte aktuální rozměry. Stačí tedy na klávesnici zadat rozměry pro délku a šířku, které je nutné oddělit středníkem a poté potvrdit klávesou Enter.

Obrázek: Půdorys 15×8 metrů

 Poté vyberte nástroj Push/Pull, klikněte na vytvořený obdélník a opět zadejte velikost (v tomto případě výšku zdi). Já jsem si například vymyslel výšku 2,5 metru.

Obrázek: Vytažený půdorys do výšky 2,5 metru

Nyní vyberte nástroj Tape Measure Tool, který funguje jako klasický metr. Vyberete vzdálenost z bodu A do bodu B a vpravo dole se ukáže skutečný rozměr. Tento nástroj má však další důležitou funkci – umí tvořit záchytné body. Změříte si tedy libovolnou vzdálenost, kliknete levým tlačítkem myši v místě, kde se má záchytný bod vytvořit a z tohoto bodu můžete snadno vést úsečku, nebo k němu přichytit libovolný objekt. Pokud si tuto funkci nedokážete představit, pojďme si jí vyzkoušet na našem domku – pro ulehčení jsem přiložil i animaci, kterou naleznete níže. 😉

V tomto případě, kdy mám šířku domu 8 metrů, bych chtěl, aby jeho druhá část byla stejně široká. Stačí tedy nástrojem Tape Measure Tool kliknout do spodního rohu domu, táhnout myší po spodní hraně a zadat délku, na jejímž konci se má vytvořit záchytný bod – v mém případě tedy po 8 metrech. Poté pomocí nástroje Line vytvořte úsečku s počátkem v tomto bodě, která je kolmá ke spodní hraně.

c6a1

 Animace: Využití nástroje Tape Measure Tool a Line

 Poté vyberte nástroj Push/Pull a vytáhněte vzniklou, 8 metrů širokou plochu. Postupujte stejně jako předtím. Já jsem plochu vytáhnul o 2,5 metru.

 Obrázek: Vytažení plochy pomocí nástroje Push/Pull o 2,5 metru.

  • Chce to střechu!

Nyní je čas na vytvoření střechy. Postup je složité popsat, takže jej snad dostatečně vysvětlí animace pod tímto textem. 🙂 Pomocí nástroje Line propojte dva rohové body a veďte úsečku středem. Poté vyberte nástrojem Select obě středové čáry a nástrojem Move je posuňte ve směru osy Z (kolmo nahoru) kupříkladu o 2,5 metru.

 Animace: Tvorba střechy nástroji Line a Move

Vyberte nástroj Push/Pull a stiskněte klávesu Ctrl – u ikonky nátroje by se mělo objevit malé černé znaménko plus (je možné jej vypnout stejným způsobem – stisknutím klávesy Ctrl). Toto znaménko značí zapnutí velice užitečné funkce, která způsobí, že se po kliknutí na vybranou plochu, vytvoří plocha nová, kterou je poté možné vytáhnout. Získáme tak velice jednoduše profil střechy. Takto jsem vytáhnul všechny čtyři plochy, které tvoří střechu, do výšky 0,1 metru, tedy 10 centimetrů. Postup je možné vidět v následující animaci.

 Animace: Použití nástroje Push/Pull k tvorbě střechy

Nyní vytvoříme přesahy, které jsou pro střechu typické. Vyberte znovu nástroj Push/Pull a ujistěte se, že u jeho ikonky už není znaménko plus a alternativní funkce je tak vypnutá. Profil teď stačí vytáhnout po celém obvodu střechy. Já jsem jej vytáhnul všude o 0,5 metru. Postup je možné vidět v následující animaci.

 Animace: Tvorba přesahů střechy nástrojem Push/Pull

 Naneštěstí nám ale na dvou viditelných místech zůstaly nedokončené části, které budeme muset opravit.

Obrázek: Nedokončené části střechy

 Problém, který nastal na obrázku vpravo (roh střechy), je poměrně jednoduchý na řešení. Opět se ale těžko popisuje, takže snad vypomůže následující animace. 😉 Hrany, kterými střecha končí, stačí jednu po druhé označit nástrojem Select, poté je vzít za spodní vrchol a ve směru příslušných os je nástrojem Move přichytit k pomocné čáře, kterou si vytvoříme ve směru šikmé střešní hrany. Jak jsem řekl, je snad nemožné tento problém vysvětlit za pomoci textu, takže doporučuji shlédnout animaci… 🙂

 Animace: Oprava chybné části pomocí nástrojů Select, Line a Move

Nyní musíme opravit druhou vadu na kráse. Opět lze postupovat různými způsoby. Já jsem si vybral asi ten nejlehčí a nejrychlejší. V průniku dvou desek, které tvoří střechu jsem nakreslil nátrojem Line úsečky, které jednotlivé polygony oddělily/rozřízly. Poté stačí nechtěné části odstranit a máme hotovo. Ano, nejedná se o úplně nejčistší způsob, ale je účinný a dá se použít i v situacích, kdy si nevíte rady. 😉 Vše opět vysvětluje následující animace.

Animace: Zakončení střechy pomocí nástroje Line a následného odstranění klávesou Delete

Střecha už je takřka hotová! Od začátku máme na vrcholku ale mezeru, kterou je možné vidět níže na obrázku. Toho lze využít a rovnou tak můžeme vytvořit hřeben, který naši střechu zakončí.

Obrázek: Vzniklé mezery a překrývající se polygony

Nejprve je nutné vytvořit profil hřebenu. Já osobně vytvořím úplně ten nejjednodušší, který mě napadá a budu k němu potřebovat nástroj Arc. Poté stačí tento profil vytáhnout nástrojem Push/Pull až do místa, kde se vrcholy střechy potkávají. Vše opět vysvětluje následující animace…

 Animace: Tvorba hřebenu pomocí nástrojů Arc a Push/Pull

Stále nám ale chybí dvě mezery, které potřebujeme zaplnit. Profil tedy vybereme nástrojem Select a zkopírujeme pomocí nástroje Movestačí zapnout jeho alternativní funkci stisknutím klávesy Ctrl. Jeden z profilů je navíc nutné otočit nástrojem Rotate o 90 stupňů kolem osy Z (modré). Podívejte se na animaci…

Animace: Kopírování profilu hřebenu pomocí nástrojů Select a Move se zapnutou alt. funkcí

Nejde Vám použít nástroj Move ke kopírování? (klikněte)
Zkuste se tedy podívat do návodu č. 3, kde jsem nástroj již používal 😉

Nyní nástrojem Move přesuneme jeden ze zkopírovaných profilů na začátek druhé mezery a nástrojem Push/Pull jej opět vytáhneme, stejně jako v předchozím kroku.

Animace: Tvorba druhého hřebenu

Zbývá třetí a zároveň poslední hřeben. Ten je šikmý a pro jeho tvorbu použijeme nástroj Follow Me. Třetí zkopírovaný profil tedy natočte nástrojem Rotate o 45 stupňů kolem osy Z (modré) a nástrojem Move jej umístěte na konec mezery. Poté jej podél hrany vytáhněte nástrojem Follow Me. Je možné, že se nevytáhne až tam, kam jste si původně mysleli, tudíž stačí profil dotáhnout nástrojem Push/Pull. Tentokrát to zní hodně zamotaně, ale snad vše objasní další animace. 😉

 Animace: Tvorba třetího hřebenu

 Střecha je hotová… pokud tedy neplánujete přidat vikýře a komín. 🙂 Ačkoliv jsme se snažili, na modelu je pár míst, která se dají považovat za nedokončená. Jedná se ale o drobné nedostatky, kterých si na takovém modelu nikdo nevšimne. Samozřejmě se každá z těchto chybiček dá elegantně vyřešit, ale krom toho, že se mi kvůli tomu nechce návod protahovat o další kilometr textu a desítky animací, tak mi věřte, že se opravdu nejedná o nic velkého. Pokud domku přiřadíte pár textur, popřípadě ho vyrenderujete, takových malicherností si ani vy, ani nikdo jiný nevšimne. 😉

 Obrázek: Pár nedoladěných detailů 🙂

  • Okna, dveře a možná pár detailů…

Nyní se budu tak trochu opakovat, neboť jsem tvorbu jednoduchého okna demonstroval už ve druhém návodu. I přesto se k tomuto tématu vrátím a tentokrát okno dotáhnu do konce.

Prvním krokem je tvorba otvorů, do kterých umístíme okna. Upozorňuji, že od začátku nepracuji se zdmi, tudíž má dům nulovou tloušťku. Samozřejmě není problém domek „vydlabat“ a dát tak jeho zdem nenulový profil, ale i bez tohoto kroku bude model působit poměrně dobře a můžeme tedy tloušťku zdí opomenout.

Jelikož má přední část domu šířku 8 metrů, využil jsem nástroje Tape Measure Tool  se záchytnými body (aktivujte klávesou Ctrl). Jak si jistě všimnete, narozdíl od prvního případu, kdy jsem využili tento nástroj pro vytvoření záchytného bodu, se nyní místo jediného bodu vytvoří přímka. Díky tomu není problém si celou zeď rozdělit tak, jak potřebujeme. Já jsem ji rozdělil na pět částí. Zleva jsem si odměřil 1 metr, od něho 2 metry (šířka mého okna), poté další 2 metry (mezera mezi okny) a od nich další 2 metry (šířka druhého okna) a zbyl mi 1 metr, stejně jako na začátku. Zeď je tedy rozdělena symetricky a umístím do ní dvě dvojokna (tedy dvě okna v jednom otvoru, každé široké 1 metr, dohromady tedy 2 metry). Spodní okraj otvoru je od země vzdálen 0,9 metru a výška otvoru je 1,2 metru. Otvor tedy sahá do výšky 2,1 metru.

Poté jsem použil nástroje Rectangle a Push/Pull pro vytvoření otvorů. Nástrojem Select pak stačí vybrat polygony, které chceme odstranit. Podívejte se na animaci…

Animace: Rozměřování otvorů pro okna

Nyní stačí vytvořit okna, která budou do otvorů pasovat. Z údajů, které jsem vypsal výše vyplývá, že velikost jednoho mého dvojokna bude na výšku 1,2 metru a na šířku 2 metry. Pomocí nástroje Rectangle tedy vytvořím obdélník o této velikosti a pomocí nástrojů Offset, Push/Pull a Line mohu dosáhnout poměrně uspokojivých výsledků. Představivosti se meze nekladou. 😉

Animace: Zrychlená tvorba okna – práce s nástroji Push/Pull, Offset a Line

  • Závěrem…

Pomocí nástrojů a postupů, které jsem v tomto návodu vypsal, lze dosáhnout poměrně slušného modelu domu. Stejným způsobem, jakým jsem vytvořil okno, můžu vytvořit i dveře, nebo třeba komín. Stejným způsobem, jakým jsem vytvořil střechu s hřebenem, můžu vytvořit kupříkladu vikýř. Výsledkem může být tedy obrázek podobný tomu, který naleznete pod tímto textem.

Obrázek: Možný finální výsledek

Pokud byste měli jakékoliv otázky, nebo si s něčím nevěděli při tvorbě rady, napište do komentářů. Jsem zcela vyčerpán – na návodu jsem dělal dva dny. 🙂 Doufám, že jsem alespoň trochu vypomohl. Mějte se hezky 😉

  • Přílohy

Můžete si stáhnout finální model, který vidíte na obrázku výše.
Pokud budete chtít použít některé prvky z mého modelu pro svůj projekt, nejprve mě prosím kontaktujte (info@isketch.cz), děkuji.

Stáhnout soubor

Tagged , , , , , , , , , ,iSketch statisticky
TOPlist
iSketch sociálně